Nizami Gəncəvi Kimdir

Hər kəsin Nizami Gəncəvi kimi tanıdığı səxsin tam adı Cəmaləddin ibn Yusif Nizami Gəncəvi idi. Nizami Gəncəvi 1141-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuş 1209-cu ildə isə Gəncə şəhərində vəfat etmişdir. Nizami Gəncəvinin ailəsi sənətkarlıqla məşğul olurdular.Nizami Gəncəvi farsdilli Azərbaycan ədədəbiyyatının ən görkəmli nümayəndələrindən biri idi.

Nizami Gəncəvi təhsilini Gəncə şəhərindəki mədrəsələrdə almışdır.Nizaminin yaşadığı dövrə görə onum cox parlaq bir təhsili olmuşdur. Nizami Türk dilindən başqa bir cox dilləridə bilirdi. Nizami ərəb və fars dillərini mükəmməl bilirdi. Nizami Gəncəvi təqribən 1170 ci illərdə qıpçaq qızı Afaq ilə ailə qurmuşdu və onların 1174-cü ildə Məhəmməd adında oğulları olmuşdur.

Yaradıcılığı

Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında əsasən lirik şeirlərə üstünlük verir. 1177-ci ildə şairə ən böyük şöhrət qazandıran Məxzənül-əsrar adlı poeması oldu. Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı ölməzdir.Onun ölməzliyini səbəblərindən biri də onun həll etdiyi ictimai problemlərdir. Bu şair demək olar ki dunyada tanınmış şairlərdən biridir. Onun seirləri qəzəlləri insana bir basqa əhvali-ruhiyyə bəxş edir.

Fəxr elə yar ki, barını çəkirəm,
Saf ürəkdən qubarını çəkirəm.
Sərxoşam, bir şərabdır eşqin,
Bu səbəbdən xumarını çəkirəm.
Mən zəlili kənara atma, gülüm,
Səni ağuş baharıma çəkirəm.
Ruzigarım keçirsə cövrinlə,
Ürəyindən o narını çəkirəm.
Qoyma solsun çiçəklənən əməlim,
Hər zaman intizarını çəkirəm.
Bülbüləm mən, Nizami, gülşəndə
Gülümün ahü zarını çəkirəm.

A B C D

By admin

74 thoughts on “Nizami Gəncəvi Haqqında”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir